Ko smo mi?

Home Ko smo mi?
Ko smo mi?

 

LIČNA KARTA SS BOFOS

ID CARD SS BOFOS

Ulična akcija - Nemoj da se upecaš - flajer I (PDF, 620 KB)
Ulična akcija - Nemoj da se upecaš - flajer II (PDF, 913 KB)
   Do Not Get Hooked (PDF, 224 KB)


SS BOFOS - Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije jedan je od 28 samostalnih sindikata - grana koje konstituišu Savez samostalnih sindikata Srbije, najstarije i najveće sindikalne centrale u zemlji.

 

SS BOFOS osnovan je 21. juna 2002. godine i sastoji se od više sindikalnih organizacija:

- Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

- Konferencije sindikalnih organizacija DDOR a.d.o. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Erste Bank“ a.d. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Komercijalne banke a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Beogradske berze a.d.;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Raiffeisen banke“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Eurobank EFG“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodna banka Srbije;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata ”UniCredit Bank” a.d. Srbija;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „NLB banka“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Credit Agricole banka Srbija;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Agroinvest doo;

Svoje članove SS BOFOS ima u Banca Intesi.