Okruženje

Home Okruženje
Okruženje

 

Bankarski sektor Srbije

Od ukupno 29 banaka, koliko ih posluje na srpskom tržištu, čak 21 je u rukama stranih vla-
snika. One pokrivaju ukupno 77,1 odsto tržišta bankarskog sektora, pokazuje najnoviji izve-
štaj Narodne banke Srbije za prvo tromesečje 2018 godine. Banke u većinskom vlasništvu
države ili privatnih lica iz Srbije su smanjile tržišni udeo u ukupnoj bilansnoj sumi bankarskog
sektora, i to sa 23,1 odsto na 22,9 odsto, koliko sada iznosi. Dominantno učešće u bankar-
skom sektoru Srbije i dalje imaju banke poreklom iz Italije, Austrije, Francuske i Grčke. Uku-
pno osam banaka, i to po dve iz svake od ovih zemalja, ima udeo u ukupnoj bilansnoj sumi
od 58,2 odsto, što znači da praktično drže više od pola bankarskog tržišta u Srbiji. Prema
izveštaju NBS, one su u prva tri meseca 2018. povećale udeo u ukupnoj bilansnoj sumi za
0,7 procentnih poena u odnosu na prethodno tromesečje. Učešće preostalih 13 banaka u
rukama stranaca iznosi 18,9 odsto. S druge strane, osam domaćih banaka, od kojih je šest
državnih i dve privatne, raspolaže sa 22,9 odsto tržišta.

 

 

NBS_Kvartalni_izvestaj_2018