Kontakt

Home Kontakt
Kontakt

Samostalni sindikat zaposlenih u bankama,
osiguravajućim društvima i drugim finansijskim
organizacijama Srbije
Skraćeni naziv: SS BOFOS
Adresa:
Trg Nikole Pašića 5/III,
11000 Beograd, Srbija
Telefoni:
+ 381 (0) 11 33 35 192
+ 381 (0) 64 89 600 27
Fax:
+ 381 (0) 11 33 35 193
E-mail: [email protected]