Vizija

Home Vizija
Vizija

Jak i efikasan Sindikat, prepoznatljiv u zemlji i Evropi, sa uređenim odnosima unutar organizacije i sa okruženjem;

Sindikat sposoban da predvidi i upravlja promenama;

Kroz socijalni dijalog obezbeđeni najviši standardi ekonomske i socijalne pravde za sve članove uz očuvanje njihovog ličnog integriteta i dostojanstva;

Zadovoljstvo članstva i rukovodstva Sindikata koji su svoje odnose izgradili uz međusobno poštovanje i poverenje.