Održana Bofosijada 2022

 Ponedeljak, 04.07.2022.

Jubilarna 20-ta BOFOSIJADA - Bofosijada 2022 održana je u Kladovu, u hotelu Đerdap od 8. do 12. juna 2022.
godine.
Bofosijada 2022 je imala međunarodni karakter, tako da su pored sportskih ekipa iz Srbije koje su činili timovi
iz: KSO Vojvođanske banke OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, KSO “DDOR-a Novi Sad“ a.d.o, SOSS Narodne
banke Srbije, SOSS Erste Bank, SOZ NLB Komercijalna banka, SOSS zaposlenih u Garancijskom fondu APV,
učestvovale i kolege iz inostranstva: iz Sindikata Terapia iz Rumunije, Sindikata Ujedinjene banke Bugarske
UBB, Sindikata UniCredit banke Bugarske, Sindikata NLB Banke Slovenije, Republičkog sindikata radnika
Hrvatske, Sindikata finansijskih organizacija Crne Gore, Sindikata banaka Crne Gore, Sindikata zaposlenih
u finansijskim institucijama Makedonije-Stopanska Banka AD Skopje, Sindikata NLB Banke AD Skopje,
Sindikalne organizacije pri Komercijalnoj banci a.d. Skopje, Samostalnog sindikata radnika finansijskih
organizacija iz Federacije BIH.
Susreti su bili, ne samo regionalni, već i internacionalni, što potvrđuje učešće gostiju iz Italije (Pier Giorgio
Scacqua, Kopredsednik Evropskog centra za radnička pitanja EZA) i Portugala (Ricardo Simões, predstavnik
sindikata FIDESTRA), pored gostiju iz Rumunije- Silviu Ispas i Cristian Baldea, predstavnika Sindikata IFES.
Slovenačku delegaciju su predstavljali Miran Marentič i Vitomir Cerar predstavnici Sindikata NLB Banke
Slovenije.

    |