Ko smo mi?

Logo icon

Vrednosti i ciljevi

BOFOS ima za cilj promociju, očuvanje i unapređenje dostignutih prava, profesionalnih, materijalnih, i socijalnih interesa svojih članova...

Logo icon

Misija

Ostvarivanje prava i zaštita profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa članstva putem dobrih kolektivnih ugovora...

Logo icon

Vizija

Jak i efikasan Sindikat, prepoznatljiv u zemlji i Evropi, sa uređenim odnosima unutar organizacije i sa okruženjem...

Pišite nam


bofossindikat@yahoo.com