Edukacija

Home Edukacija
Edukacija

Izveštaj seminar: Poboljšanje imidža sindikata u zemljama Zapadnog Balkana

Konferencija Foruma sindikata finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope Kovačica

Report The future of labour relations in the financial sector

Budućnost radnih odnosa u finansijskom sektoru

Izveštaj Socijalni dijalog u finansijskom sektoru: Kvalitet radnog života /kvalitet života: Biramo oba!

Social dialogue in fi nancial sector: Quality of Work Life /Quality of Life: We are choosing both!

Good practices for Healthy Workplaces seminar report

Zdravo okruženje dobra praksa: Hajde da učimo jedni od drugih

Konferencija Foruma sindikata finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope - MEĆAVNIK

Report on The Challenges of the Eco-Social Market Economy seminar

 Izveštaj sa seminara "Izazovi eko-socijalne tržišne ekonomije"

Izvestaj_sa_seminara_u_beogradu_hotel_moskva_2014

Izveštaj seminara u Kovačici (pdf - 2.0MB)

Kovačica seminar report (pdf -2.0MB)

Izveštaj sa seminara u Beogradu

Izveštaj sa seminara u Poreču (pdf  - 469 KB)

Završna konferencija IPA projekta (pdf - 1.1 MB)

Seminar Korak po korak do mojih prava (pdf - 1.1 MB)

Kolektivno pregovaranje evaluacija (pdf - 949 KB)

Seminar ravnoteža između profesionalnog i privatnog života (pdf - 1.400 KB)
Work - Life - Balance Seminar Report (pdf - 1.490 KB)

Trening antimobing trenera i savetnika (pdf - 1.450 KB)

Održan seminar Zašto baš ja (pdf - 1.548 KB)

Prvo Antimobing savetovalište SS BOFOS-a (pdf - 1.109 KB)

Antimobing savetovalište SS BOFOS-a

Najava projekta Zašto baš ja? (pdf - 142 KB)

Početna konferencija IPA projekta (pdf - 3.426 KB)

Inicijalna prezentacija IPA projekta (pdf - 1.412 KB)