Članice

Home Članice
Članice

SS BOFOS se sastoji od više sindikalnih organizacija:

- Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke a.d. Novi Sad;

- Konferencije sindikalnih organizacija DDOR a.d.o. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Erste Bank“ a.d. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Komercijalne banke a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Beogradske berze a.d.;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Raiffeisen banke“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Eurobank EFG“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodna banka Srbije;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata ”UniCredit Bank” a.d. Srbija;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „NLB banka“ a.d. Beograd;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata zaposlenih u Garancijskom fondu AP Vojvodine;

- OO SS AIK banke a.d. Beograd

Svoje članove SS BOFOS ima u Banca Intesi.