Članice

Home Članice
Članice

BOFOS se sastoji od više sindikalnih organizacija:

- Konferencije sindikalnih organizacija Vojvođanske banke OTP banka Srbija a.d. Novi Sad;

- Konferencije sindikalnih organizacija DDOR a.d.o. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Erste Bank“ a.d. Novi Sad;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Beogradske berze a.d.;

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodna banka Srbije;

- Sindikalne organizacije zaposlenih NLB Komercijalna banka

- Sindikalne organizacije samostalnog sindikata zaposlenih u Garancijskom fondu AP Vojvodine;

Svoje članove BOFOS ima u Banca Intesi.