Pogodnosti za članove

Home Pogodnosti za članove
Pogodnosti za članove

Dragi članovi,
Obaveštavamo vas da Sporazum o saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom važi i ove upisne 2019/2020 godine.

OBAVEŠTENJE BBA

Dragi članovi,

Obaveštavamo vas da je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fakultetom za primenjeni me­nadžment, ekonomiju i finansije - MEF, koji omogućava članovima SS BOFOS-a i članovi­ma njihove uže porodice da upišu osnovne i master studije po posebnim, povoljnijim us­lovima.

Više informacija o povoljnijem studiranju na MEF-u možete pronaći ovde

Potvrda MEF - obrazac

Osiguranje po simboličnoj ceni

Poštovane kolege, članovi SS BOFOS,
Naš Sindikat je ušao u program Sindikalnog kolektivnog osiguranja sa osiguravajućom kućom DDOR Novi Sad, članicom SS BOFOS.
Program se odnosi na osiguranje članova sindikata i njihovih porodica od posledica nesrećnog slučaja- nezgode.
Programu je već pristupilo preko 1.200 naših članova!
Pročitajte detaljnu informaciju o osiguranju!

INFORMACIJA O OSIGURANJU