Pogodnosti za članove

Home Pogodnosti za članove
Pogodnosti za članove

Dragi članovi,
Obaveštavamo vas da Sporazum o saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom važi i ove upisne 2022/2023 godine.

OBAVEŠTENJE BBA

Osiguranje po simboličnoj ceni

Naš sindikat BOFOS je i ove 2022. godine u programu sindikalnog kolektivnog osiguranja
sa osiguravajućom kućom DDOR Novi Sad, članicom  BOFOS. Program se
odnosi na osiguranje članova sindikata i njihovih porodica od posledica nesrećnog slučaja-
nezgode.
Pročitajte detaljnu informaciju o osiguranju!

Informacija o osiguranju