Pogodnosti za članove

Home Pogodnosti za članove
Pogodnosti za članove

Dragi članovi,
Obaveštavamo vas da Sporazum o saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom važi i ove upisne 2019/2020 godine.

OBAVEŠTENJE BBA

Dragi članovi,

Obaveštavamo vas da je potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fakultetom za primenjeni me­nadžment, ekonomiju i finansije - MEF, koji omogućava članovima BOFOS-a i članovi­ma njihove uže porodice da upišu osnovne i master studije po posebnim, povoljnijim us­lovima.

Više informacija o povoljnijem studiranju na MEF-u možete pronaći ovde

Potvrda MEF - obrazac

Osiguranje po simboličnoj ceni

Naš sindikat BOFOS je i ove 2020. godine u programu sindikalnog kolektivnog osiguranja
sa osiguravajućom kućom DDOR Novi Sad, članicom  BOFOS. Program se
odnosi na osiguranje članova sindikata i njihovih porodica od posledica nesrećnog slučaja-
nezgode.
Pročitajte detaljnu informaciju o osiguranju!

INFORMACIJA O OSIGURANJU